عنوان: ضرورت گسترش فرهنگ كار داوطلبانه

تاريخ و ساعت: ۱۶ بهمن ۱۳۹۸، ساعت ۱۵ تا ۱۸

محل: موزه‌ی ارتباطات

چكيده: موزه‌ی ملی علوم و فناوری يكی از نهادهای مروج علم كشور است كه از طريق توسعه سواد علمی-فناورانه در راستای تربيت شهروندی علمی می‌كوشد. اين نهاد در نشست تخصصی دوم سال ۱۳۹۸ با حضور صاحب‌نظران، انديشمندان، دغدغه‌مندان و تجربه‌گران به بحث در زمينه‌ی اهميت و ضرورت گسترش فرهنگ كار داوطلبانه در كشور پرداخت. بی‌شك با طرح و نقد ديدگاه‌ها و تجربه‌های ارزشمند به‌دست آمده در اين حوزه ضمن ايجاد بستری مناسب برای شناساندن اين تلاش بشردوستانه، چشم‌انداز روشن‌تری برای برنامه‌ريزی‌های آتی افراد يا نهادهای فعال در اين حوزه به‌ويژه موزه ملی علوم و فناوری ايران فراهم خواهد آمد.

محورها:
۱. چيستی و چرايی انجام كار داوطلبانه،
۲. تجربه‌ی كار داوطلبی در ايران،
۳. نقش و تأثير كار داوطلبانه در افزايش كارايی و تاثيرگذاری رسانه‌های فعال در حوزه‌ی ترويج علم و آموزش علوم و فناوری بويژه موزه‌ها
خوش‌آمدگویی و آغاز نشست

خانم طاهره رستگار (دبير نشست)

سخنرانی‌ها
سخنرانی خانم پریچهر نسرین‌پی (شورای کتاب کودک) سخنرانی خانم زهرا گیتی‌نژاد (مؤسسه مهر گیتی)
سخنرانی آقای احمد بختیاری (دبیرخانه‌ی کار داوطلبانه) سخنرانی خانم فیروزه صابر (شبکه ملی مؤسسات نیکوکاری)
گفتگوی حاضران
گفتگوی حاضران (بخش اول ) گفتگوی حاضران (بخش دوم)