عنوان: رابطه‌ی علم و هنر

تاريخ و ساعت: ۹ مرداد ۱۳۹۸، ساعت ۱۵ تا ۲۰

محل: موزه‌ی ارتباطات

چكيده: موزه‌ی ملی علوم و فناوری ايران رسانه‌ای نو و متفاوت است كه با هويتی چندرشته‌ای به عنوان يكی از نهادهای مروج علم در كشور فعاليت می‌كند و در راستای انجام مهم‌ترين ماموريت خود يعنی تربيت شهروند علمی از طريق توسعه سواد علمی- فناورانه در نشستی تخصصی با حضور صاحب‌نظران و انديشمندان به بحث در زمينه‌ی اهميت و ضرورت توجه به هنر به‌عنوان بخش بسيار تأثيرگذار و جدايی‌ناپذير فعاليت‌های خود پرداخت. بی‌شک با طرح و نقد تجربه‌های ارزشمند هنرمندان در اين حوزه و ارايه و بررسی ابعاد نظری رابطه‌ی علم و هنر، ضمن ايجاد بستری مناسب برای بهبود كيفی فعاليت‌های يادشده، چشم‌انداز روشن‌تری برای برنامه‌ريزی‌های آتی افراد يا نهادهای فعال در اين حوزه بويژه موزه ملی علوم و فناوری ايران به وجود خواهد آمد.

محورها:
۱. چيستی و چگونگی رابطه‌ی ميان هنر و علم،
۲. تجربه‌ی هنرمندان ايرانی در مقوله‌ای به نام ترويج علم و آموزش علوم و فناوری،
۳. نقش و تاثير هنر در افزايش كارايی و تاثيرگذاری رسانه‌های فعال در حوزه‌ی ترويج علم و آموزش علوم و فناوری بويژه موزه‌ها
خوش‌آمدگویی و آغاز نشست

سخنران: دكتر نعمت‌اله ارشدی (موزه ملی علوم و فناوری ج ا ا)

ميزگرد اول

مدير ميزگرد: آقای دکتر ارشدی (موزه ملی علوم و فناوری ج.ا.ا)

سخنرانی آقای رضا ضیایی دوستان (تدوینگر و کارگردان فیلم‌های آموزشی) سخنرانی آقای کاظم طلایی (طراح گرافیک، تصویرساز، مترجم و مدیر انتشارات طلایی) سخنرانی آقای محمدرضا طهماسب‌پور (عکاس و تصویرساز کتاب‌های درسی علوم)
سخنرانی آقای دکتر مسعود سپهر (طراح گرافیک و نایب رییس انجمن طراحان گرافیک ایران) پرسش و پاسخ
ميزگرد دوم

مدير ميزگرد: خانم دکتر قاسمی (موزه ملی علوم و فناوری ج.ا.ا)

سخنرانی آقای دکتر هادی صمدی (فلسفه علم، عضو هیأت علمی گروه فلسفه علم دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات) سخنرانی آقای دکتر اصغر فهیمی‌فر (پژوهش و تاریخ هنر، دانشیار دانشگاه تربیت مدرس) سخنرانی خانم دکتر سودابه صالحی (ارتباط تصویری، دانشیار دانشگاه هنر)
سخنرانی آقای دکتر باوند بهپور (تاریخ هنر، مدیر و مدرس مدرسه بیاض) و خانم مهندس مونا طیبیان (معمار و هنرمند، مدرس مدرسه بیاض) پرسش و پاسخ و جمع‌بندی