عنوان: نقش انجمن‌های علمی در ترویج علم

تاريخ و ساعت: ۱۰ بهمن ۱۳۹۷، ساعت ۱۴ تا ۱۹

محل: موزه‌ی ارتباطات

چكيده: یکی از هدف‌های ترویج علم، برقراری ارتباطی نزدیک میان جامعه و دانشگاه با این امید است که با این ارتباط بتوان چالش‌ها و مشکلات جامعه که مرتبط با حوزه‌های علم و فناوری است را بهتر شناخت و برای حل آنها راه‌کارهای علمی پیشنهاد کرد. برای تحقق این امر به همکاری نهادهای مختلفی در جامعه نیاز است که با دانشگاه و جامعه در ارتباط‌‌‌ اند. انجمن‌های علمی نیز از جمله نهادهایی هستند که با گرد هم آمدن دانشگاهیان در حوزه‌های علمی گوناگون تشکیل شده‌اند و این توانایی و شایستگی را دارند که با ورود به حوزه‌ی ترویج علم و انجام فعالیت‌های ترویجی راه را به سوی ایجاد ارتباطی پایدار و بامعنا میان علم و جامعه را باز کنند.
موزه‌ی ملی علوم و فناوری جمهوری اسلامی ایران به عنوان یکی از نهادهای مروج علم که می تواند و باید نقش مهم و تاثیرگذاری در برقراری این ارتباط داشته باشد، در نظر دارد با برگزاری نشستی تخصصی با حضور نمایندگان انجمن‌های علمی فعال، بستری را فراهم کند تا ضمن هم‌اندیشی و تبادل تجربه، اهمیت و ضرورت ترویج علم توسط انجمن‌های علمی به بحث گذاشته شود و راه‌کارهایی برای هم‌فکری، هم‌افزایی و هم‌گرایی فعالیت‌های ترویجی پیشنهاد شود. بی‌شک انتظار می‌رود که برونداد این نشست گسترش افق دید و دست کم در حوزه‌ی نظر تبیین چشم‌انداز روشنی برای برنامه‌ریزی‌های آتی انجمن‌های علمی و موزه ملی علوم و فناوری جمهوری اسلامی ایران به منظور ترویج علم در جامعه باشد.

محورها:
۱. چرایی و چگونگی ترویج علم در انجمن‌های علمی فعال در این حوزه،
۲. ضرورت ترویج علم توسط همه‌ی انجمن‌های علمی از دیدگاه جامعه‌شناسی علم،
۳. یافتن راهکارهایی عملی برای برنامه‌ریزی و هدایت فعالیت‌های ترویجی در کشور
خوش‌آمدگویی و آغاز نشست

سخنران: دكتر سيف‌اله جليلی (رييس موزه ملی علوم و فناوری ج ا ا)

ميزگرد اول: چرایی و چگونگی ترویج علم در انجمن‌های علمی فعال در این حوزه

مدير ميزگرد: خانم دکتر قاسمی (موزه ملی علوم و فناوری ج.ا.ا)

سخنرانی خانم دکتر اکرم قدیمی (رییس انجمن ترویج علم ایران) گفتگوی حاضران (بخش اول) گفتگوی حاضران (بخش دوم)
ميزگرد دوم: ضرورت ترویج علم در انجمن‌های علمی از دیدگاه جامعه‌شناسی

مدير ميزگرد: دكتر زهرا اجاق (پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی و موزه ملی علوم و فناوری ج ا ا)

سخنرانی آقای دکتر نعمت‌اله فاضلی (پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی سخنرانی خانم دکتر زرین زردار (دبیر اجرایی کرسی ارتباطات علم و فناوری یونسکو؛ دانشگاه علامه طباطبایی) گفتگوی حاضران